Dodaje.pl jest dostępne także w twoim państwie: USA. Rozpocznij tutaj teraz!

Prywatność


Privacy

Twoja prywatność jest ważną częścią naszej relacji z Tobą. Ochrona Twojej prywatności jest tylko częścią naszej misji zapewniania bezpiecznego środowiska internetowego. Podczas korzystania z naszej strony, w tym naszych usług, Twoje dane pozostaną ściśle poufne. Publikacje na naszym blogu lub na naszym forum są dostępne publicznie; więc nie publikuj żadnych danych osobowych w kontaktach z innymi osobami. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za te działania, ponieważ ponosisz wyłączną odpowiedzialność za odpowiednie i bezpieczne publikowanie treści na naszej stronie. Nie udostępniamy, nie wypożyczamy ani nie udostępniamy Twoich danych stronom trzecim.

Odwiedzając naszą witrynę, zbieramy informacje techniczne na temat komputera oraz sposobu uzyskiwania dostępu do naszej witryny i analizowania tych informacji, takich jak adres IP (Internet Protocol) komputera, system operacyjny używany przez komputer, przeglądarkę (np. Chrome, Firefox, Internet Explorer lub inny) używany komputer, nazwa dostawcy usług internetowych (ISP), Uniform Resource Locator (URL) witryny internetowej, z której pochodzisz i adres URL, do którego należy przejść, oraz niektóre parametry operacyjne, takie jak ile razy korzystasz z naszej strony internetowej. Te ogólne informacje mogą pomóc nam lepiej zrozumieć, w jaki sposób nasza strona jest oglądana i wykorzystywana. Możemy udostępniać ogólne informacje o naszej witrynie naszym partnerom biznesowym lub ogółowi społeczeństwa. Na przykład możemy dzielić się informacjami na temat liczby codziennych niepowtarzalnych użytkowników naszej witryny z potencjalnymi partnerami korporacyjnymi lub wykorzystywać je do celów reklamowych. Te informacje zawierają dowolne dane osobowe, które można wykorzystać do skontaktowania się z Tobą lub zidentyfikowania Ciebie.

Kiedy umieszczamy linki lub banery w innych witrynach naszej witryny, pamiętaj, że nie kontrolujemy tego typu treści ani praktyk ani polityki prywatności tych witryn. Nie popieramy ani nie bierzemy odpowiedzialności za politykę prywatności lub praktyki gromadzenia informacji na jakiejkolwiek innej stronie internetowej niż zarządzane witryny Dodaje.pl

Używamy najwyższego dostępnego standardu bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane identyfikowalne podczas transportu do nas. Wszystkie dane przechowywane na naszych serwerach są chronione przez bezpieczny firewall w celu nieautoryzowanego użycia lub działanie nie może mieć miejsca. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub modyfikacją przez strony trzecie, należy pamiętać, że zawsze istnieje ryzyko, że osoby o niskich intencjach będą w stanie znaleźć sposób na udaremnienie naszego systemu bezpieczeństwa lub że transmisje internetowe mogą być przechwycone.

Zastrzegamy sobie prawo, bez uprzedzenia, do zmiany, modyfikacji, dodawania lub usuwania części naszej Polityki prywatności w dowolnym momencie i od czasu do czasu. Zmiany te zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej. Odwiedzając naszą witrynę, akceptujesz wszystkie warunki naszej polityki prywatności. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza nieprzerwane przestrzeganie niniejszych warunków. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami naszej polityki prywatności, przestań korzystać z naszej strony internetowej.